การล้างพิษและฟื้นฟูสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Medical & Professional Therapists

ตรวจสุขภาพ Health Check Up

 
 

Live Blood Cell Analysis

การตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือดขณะที่ยังมีชีวิต ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านกล้อง Dark Filed Microscope ทำให้วิเคราะห์แนวโน้มในการเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งระบบย่อยอาหาร สารพิษที่ตกค้าง ระบบไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกันและสภาวะภูมิแพ้ ซึ่งเป็นการเจาะเลือดโดยใช้ปากกาเจาะที่ปลายนิ้ว ซึ่งใช้เลือดเพียงหยดเดียวก็สามารถนำไปวิเคราะห์ผลได้ คุณจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการล้างพิษได้อย่างตรงจุด

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ อาจจะพบเห็น สารตกค้างในเลือด สารพิษ สารโลหะหนัก ไขมัน ภาวะโลหิตจาง รวมถึงความผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบฮอร์โมน ตลอดจนการขาดสารอาหารหรือวิตามิน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค และความ เสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและการรักษาที่ถูกวิธี
 
ประโยชน์ที่จะได้จากการตรวจ Live Blood Analysis
ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จะบ่งบอกถึง ลักษณะการใช้ชีวิตและแนวโน้มในการเกิดโรค โดยจะดูองค์ประกอบหลักๆ ได้ดังนี้
 
  • ความผิดปกติของระบบย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร
  • สารพิษตกค้างในเลือด เช่น โลหะหนัก ตะกั่ว ต่างๆ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม
  • ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
  • สารอนุมูลอิสระ
  • ระบบภูมิคุ้มกัน และแนวโน้มในการเป็นภูมิแพ้ ของร่างกาย
  • ระบบการหมุนเวียนโลหิต
  • เชื้อแบคทีเรียและพยาธิ
 

ขั้นตอนการตรวจ Live Blood Analysis

  • เจาะเลือดปลายนิ้ว 1 หยด โดยใช้วิธีที่ปราศจากเชื้อโรค (Sterile Technique)
  • นำเลือดมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า Dark field Microscope ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถแสดงผลบนหน้าจอทันที
  • เมื่อทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้น แพทย์จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน หรือวางแผนการรักษา เช่น การให้วิตามินหรืออาหารเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ การกำจัดสารพิษด้วยการทำ Colon Hydrotherapy หรือ Chelation Therapy เป็นต้น

 
การแปลผล
สามารถเห็นเซลล์หลากหลายร้อยเซลล์ จุลินทรีย์ และสารต่างๆ ที่แสดงถึงความสมบูรณ์ทางชีวภาพของเม็ดเลือด รวมถึงสามารถตรวจดูเม็ดไขมัน ตรวจดูลักษณะที่บ่งบอกถึง ความเป็นพิษในระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต เป็นต้น
 
เลือดที่มีสุขภาพดี
   
เม็ดเลือดแดงจะมีลักษณะกลมทุกๆเซลล์ ไม่รวมตัวติดกันและไหลเวียนไปตามน้ำเลือดได้อย่างอิสระซึ่งอาจพบเม็ดไขมันหรือสารพิษอยู่เพียงเล็กน้อย และพบเม็ดเลือดขาวทำงานได้ปกติ ลักษณะดังกล่าวเป็นเลือดที่มีคุณภาพดี แต่เมื่อใดที่สุขภาพเลือดไม่ดีหรือมีความผิดปกติ เช่น พบรูปร่างของเม็ดเลือดไม่กลมสมบูรณ์ บิดเบี้ยว และเม็ดเลือดแดงมาซ้อนเกี่ยวติดกันแน่น สิ่งเหล่านี้ คือสัญญาณบอกความผิดปกติของร่างกาย
 

ติดตามข่าวสาร