การล้างพิษและฟื้นฟูสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Medical & Professional Therapists

บริการล้างพิษจิต Detox Your Mind

 

Meditation Therapy...สมาธิบำบัด ขจัดพิษทางจิต!

การฝึกจิตอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีเป้าหมาย ให้สามารถที่จะเข้าใจ เรียนรู้ และยอมรับตนเองได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถค้นหาและแก้ไขปมปัญหาภายในได้ด้วยสติปัญญา ตระหนักรู้ตนเอง ส่งผลให้เกิดการรู้แจ้งถึงความเป็นจริง พบความสงบสุขและช่วยปรับสมดุลภายใน โปรแกรมนี้ใช้การฝึกสมาธิเป็นฐาน ประยุกต์และสังเคราะห์ขึ้นจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของโลกตะวันออก ทางศาสนา หลักสัจธรรม และจิตบำบัดแบบตะวันตกหลายแนวเข้าด้วยกัน โดยเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นสาระสำคัญ และสามารถนำมาฝึกปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ผู้ที่เข้ารับการฝึกอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีสภาพจิตใจที่มีความสุขสงบมากขึ้น มีความรักความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถนำหลักปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันจนทำให้สุขภาพกายและจิตใจดีขึ้นตามลำดับ
 

Music Therapy

ความเครียด ถือเป็นสิ่งๆหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายเป็นอย่างมาก สมองจะหลั่งสารอะดรีนาลินออกมา ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายถดถอย และการทำงานของอวัยวะต่างๆ บกพร่อง เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ทาง Chiwi Detox Clinic เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้นำดนตรีบำบัดมาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพ ซึ่งการที่เราได้สัมผัสดนตรีที่มีการเลือกสรรอย่างมีคุณภาพทั้งเนื้อร้อง ทำนอง จังหวะ และเสียงประสานที่พอเหมาะ ประกอบกับบรรยากาศอันเงียบสงบ
จะช่วยกระตุ้นให้สมองของเราหลั่งสารแห่งความสุขอย่างเอนดอร์ฟินมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนของโลหิต ระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท นอกจากนั้นดนตรียังช่วยเพิ่มความจำ เพิ่มสติปัญญา และก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น
 

ติดตามข่าวสาร